Blokker overhandigt opbrengst van recyclede koffiecupjes aan The Hunger Project

Blokker

Amsterdam, 28 januari 2022

Blokker overhandigt opbrengst van recyclede koffiecupjes aan The Hunger Project

Amsterdam, 28 januari 2022 – Blokker heeft afgelopen jaar maar liefst 30.000 kilo aan gebruikte koffiecupjes ingezameld. Deze cupjes zijn gerecycled en vertegenwoordigen een waarde van 10.714,29 euro. Blokker-CEO Jeanine Holscher heeft gisteren een cheque ter hoogte van dat bedrag overhandigd aan de directeur van The Hunger Project, Annelies Kanis.

Download persbericht

Blokker is op 1 maart 2021 begonnen met de verkoop van koffiecupjes; het gaat daarbij om koffie met het Rainforest Alliance keurmerk, eerlijke koffie dus. Gelijktijdig begon Blokker met een uniek recycleprogramma, waarbij consumenten aluminium koffiecups van alle merken bij Blokker winkels kunnen inleveren.

The Hunger Project zal de eerste opbrengst van het recycleprogramma investeren in het herstel van het Gewocha bos in Ethiopië. Door klimaatverandering, heftige regenval en ontbossing spoelt daar veel vruchtbare grond weg. Hierdoor mislukken de oogsten en is er een tekort aan grasland voor vee. Zo gaat de bestaanszekerheid van de dorpen rond Gewocha flink achteruit.

Getrainde vrijwilligers uit de dorpen herstellen de bodem en de biodiversiteit door het planten van miljoenen bomen. De aanleg van voedselbossen op boerenerven levert bovendien meer gezonde voeding en hogere inkomens op. Zo kunnen de dorpsbewoners zelf een einde maken aan honger en armoede én leren ze om te gaan met de klimaatuitdagingen van vandaag en morgen.

Blokker-CEO Jeanine Holscher: “Ik ben er trots op dat ik namens Blokker zo’n mooi bedrag mag overhandigen. Wij nemen als Blokker onze verantwoordelijkheid en rekenen duurzaamheid tot een van onze strategische topprioriteiten. Het recyclen van koffiecupjes sluit hier naadloos op aan. Dat wij de opbrengst aan zo’n mooi initiatief kunnen doneren maakt het voor mij nog waardevoller. Ik wil iedereen die zijn gebruikte koffiecupjes bij ons heeft ingeleverd hartelijk bedanken en doe bij deze een oproep om dat vooral te blijven doen: de opbrengst wordt goed besteed!”

Annelies Kanis, directeur The Hunger Project: “Wij zijn heel blij met dit partnerschap met Blokker en dit geweldige eerste bedrag dat wij ontvangen. We willen iedereen bedanken die de moeite doet om hun koffiecupjes in te leveren bij Blokker. Met de opbrengst ondersteunen wij mensen die een belangrijk verschil maken op weg naar het einde van honger. Samen met Blokker, haar klanten én de inwoners van de dorpen rond Gewocha kleuren wij het gebied weer groen, hoe mooi is dat?”