Over het MRG Fonds

Op 1 februari 2022 is het MRG Fonds opgericht, ontstaan vanuit de wil en wens om iets terug te doen voor de samenleving.

Het bestuur van het MRG Fonds is samengesteld met medewerkers uit de diverse MRG formules om deze binnen het Fonds te vertegenwoordigen.

De activiteiten van het MRG Fonds zijn er op gericht om iedereen in Nederland een fijn thuis te bieden. Een huis waarin je je veilig en comfortabel voelt. Helaas is dat ook in Nederland nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend. En voor diegene die dit het hardste nodig hebben zetten we ons in.

Deze inzet gaat verder dan enkel de activiteiten van het MRG Fonds, maar spreidt zich over alle medewerkers van de verschillende MRG formules. Zo richten we ons op de commerciële kracht van iedere formule en kunnen we hierdoor niet alleen door middel van financiële donaties een initiatief ondersteunen, maar hebben we ook de mogelijkheid deze donaties te doen in de vorm van goederen of de inzet van medewerkers. Zo leveren we een bijdrage aan de ondersteuning van kwetsbare mensen door het creëren van een beter thuis.

Het MRG Fonds ondersteunt uitsluitend goede doelen met een ANBI status (algemeen nut beogende instellingen).

Het MRG Fonds

Iedereen in Nederland heeft een fijn thuis, waarin zij veilig en comfortabel kunnen leven.

Bestuur van het MRG Fonds bestaat uit onderstaande leden:


Jorn Wendel - Voorzitter;
Marlou van Santen - Penningmeester;
Thirza de Jong - Secretaris;
Pauline Boerman - Bestuurslid;
Niels Mateussen - Bestuurslid.

Activiteiten van het MRG Fonds:

Eerste vrijwilligers middag op 24 november met NL Cares

Met een groep collega’s hebben wij de gangen en een paar kamers voor de bewoners van het Hemsterhuis (begeleid wonen voor mensen met een beperking) in een gezellige kerstsfeer omgetoverd en hebben wij kleine klusjes gedaan, zoals het verven van een muurtje in de bewoner zijn favoriete kleur, Ajax-rood. Een zeer geslaagde middag

Samenwerking met het Jeroen Pit huis:

Ter ondersteuning van de opening van het Jeroen Pit huis in Amsterdam heeft het MRG Fonds een donatie gedaan met speelgoed en huishoudproducten.

Donatie op de Giro555 actie dag:

Hoewel de doelstelling van het MRG Fonds niet een directe aanknoping heeft met Giro555 vonden wij het zeer belangrijk om op de landelijke actiedag t.b.v. de oorlogsslachtoffers in Oekraïne een financiële donatie te doen aan Giro555.

Donatie van goederen aan Stichting Het Vergeten Kind:

Ten behoeve van enkele Oekraïense weeskinderen welke zijn onder gebracht in één van de huizen van Stichting Het Vergeten Kind heeft het MRG fonds een donatie gedaan aan speelgoederen en huishoudproducten.

Informatie

Stichting MRG Fonds is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85366137
RISN: 863599679

Adresgegevens
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam
+31 (0)20 358 9000

Email
mrgfonds@mrg.nl

Lees hier ons beleidsplan