Strategie Mirage Retail Group goed voor 17% omzetgroei en € 57 miljoen netto winst

MRG

Amsterdam, July 21, 2021

Focus op omni-channel en beursgang voor een toekomstbestendige organisatie

Amsterdam, 1 juli 2021 - Retailconcern Mirage Retail Group publiceert vandaag de jaarcijfers over 2020. In het jaar dat werd gekenmerkt door ongekende uitdagingen voor de hele wereld heeft Mirage Retail Group de succesvolle koers van 2019 verder doorgezet. Dit jaar bleek wederom hoe relevant onze winkelformules zijn voor miljoenen klanten en dat de omni-channel focus zorgt voor een goede verbinding met de klant. De netto omzet bedroeg over het verslagjaar € 636 miljoen, een groei van 17% ten opzichte van € 544 miljoen in 2019. De webwinkels van het concern noteerden een omzet van € 137 miljoen ten opzichte van € 30 miljoen in 2019, door een combinatie van acquisities en like for like (51%) groei. Het nettoresultaat van het concern over 2020 is € 57 miljoen; een verbetering van € 201 miljoen t.o.v. vorig jaar. Daarmee werden de verwachtingen voor 2020 ruimschoots overtroffen. Het eigen vermogen is verder gestegen naar € 183 miljoen (2019: € 64 miljoen).

Download persbericht

In 2019 lag de focus op consolidatie en de turnaround strategie voor een gezonde organisatie in Nederland. 2020 was het jaar waarin Mirage Retail Group weer heeft gebouwd aan de groep met onder andere de toevoeging van de activiteiten van Intertoys en de BCC.

In 2020 is een enorme slag gemaakt in de manier waarop de winkelformules de klant centraal stellen. Zo blijven klanten onder andere dankzij het relevante en vernieuwende assortiment, met eigen productinnovaties (koffiecupmachine, koffiecups, soda watermaker, BCC Keuken) de weg naar de winkels vinden. Met de integratie van de vijf retailformules (BCC, Blokker, Big Bazar, Intertoys en MINISO) in Mirage Retail Group heeft het concern een sterke omni-channel positie in de Nederlandse retail gecreëerd. Met de unieke positie van het fijnmazige winkelnetwerk is Mirage Retail Group erin geslaagd dáár te zijn waar de klant het verwacht. Het afgelopen jaar speelden de winkels een belangrijke logistieke rol bij het afleveren van online bestellingen bij onze klanten. Een toekomstige professionele invulling van deze last-mile wordt nu onderzocht.

2020 in cijfers

De groepsomzet bedroeg over het verslagjaar € 628 miljoen (2019: € 544 miljoen). Met de toevoeging van Intertoys en BCC groeide de omzet van de groep naar € 1,1 miljard op basis van een volledig boekjaar.

Ondanks de aanhoudende pandemie heeft Mirage Retail Group in het afgelopen boekjaar goede progressie en positieve resultaten geboekt, resulterend in een nettowinst van € 57 miljoen, inclusief incidentele baten en lasten. In 2019 was dat nog een nettoverlies van € 144 miljoen, eveneens inclusief incidentele baten en lasten. Hiermee werd ook het budget voor 2020 ruimschoots overtroffen.

Met name door de positieve ontwikkeling van het bedrijfsresultaat is de vrije kasstroom wederom verbeterd en uitgekomen op - € 30 miljoen (2019: - € 143 miljoen). In 2020 is voor een totaalbedrag van € 23 miljoen (2019: € 20 miljoen) geïnvesteerd in vaste activa. Er is voornamelijk geïnvesteerd in inventaris, software en automatisering. Het verslagjaar is afgesloten met een balanstotaal van € 426 miljoen (2019: € 224 miljoen). Het eigen vermogen is in het verslagjaar gestegen naar € 183 miljoen (2019: € 64 miljoen). De solvabiliteit bedraagt 43,0% (2019: 28,4%).

“We waren begin december 2020 al goed op weg om dichtbij een operationeel positief resultaat uit te komen. Dat was, zeker gezien het verleden, een echte topprestatie van het team. Ondanks het sluiten van de winkels in december, de voor retail belangrijkste periode van het jaar, heeft het concern boven verwachting gepresteerd” aldus Michiel Witteveen CEO Mirage Retail Group. Hij vervolgt, “wat ons ook is opgevallen en ons extra trots maakt is de buigzaamheid en flexibiliteit van onze mensen en organisatie. Alle medewerkers waren telkens weer bereid zich aan te passen aan de meest recente maatregelen en altijd actiegericht. Er is veel saamhorigheid en een winnaars-mentaliteit in de groep. Hulde!”

COVID-19 pandemie

De COVID-19 pandemie heeft veel impact gehad op zowel de maatschappij als op onze onderneming en winkelformules. In het jaarverslag over 2019 (gepubliceerd juni 2020) hebben wij aangegeven dat wij geen hieraan gerelateerde materiële negatieve gevolgen voor het jaar 2020 voorzagen. Gedurende het kalenderjaar 2020 bleek de negatieve impact als gevolg van de sterke terugval in aantallen bezoekers gecompenseerd te kunnen worden door hogere conversie en gemiddelde besteding en hogere online verkopen. Waarmee de organisatie op koers lag om haar doelen voor 2020 te realiseren.

De tweede (en volledige) lockdown die op 15 december 2020 werd ingesteld, heeft die trend echter doorbroken. De verkopen namen fors af en de onzekerheden namen in grote mate toe. Om de banen van onze 9.500 medewerkers te beschermen en de negatieve impact op onze groep van ondernemingen te verminderen, heeft Mirage Retail Group vanaf dat moment voor het eerst aanspraak gemaakt op de verschillende steunmaatregelen die door de overheid zijn aangeboden. Daarnaast zijn specifieke afspraken met onder andere verhuurders en leveranciers gemaakt. Inmiddels zijn de winkels weer heropend en wordt het maatschappelijk leven in toenemende mate hervat. Hierdoor nemen ook de aan COVID-19 verbonden onzekerheden voor onze onderneming langzamerhand af.

Blokker

De operationele ontwikkelingen bij Blokker hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de toename van het bedrijfsresultaat. Vooral de verdere verbetering van de winkeloperaties na afronding van de uitrol van het ‘Alles In Huis’ concept lag hieraan ten grondslag. Dit heeft geleid tot hogere conversie en een like-for-like omzetgroei (vóór de lockdown van december) van 5%. Een verdere optimalisatie van het assortiment, de uitbreiding van het eigen Blokker-merk en een verlaging van de promotiedruk hebben een forse groei van de brutomarge tot gevolg gehad, terwijl focus op efficiëntie en kostenverlaging heeft geresulteerd in 12% lagere operationele kosten.

Intertoys en BCC

De acquisities van Intertoys en BCC voegen een positief resultaat toe en openen mogelijkheden voor synergie en groei. Bij Intertoys is de business gestabiliseerd na de herstart in 2019.

Big Bazar

Bij Big Bazar is de positieve ontwikkeling van de resultaten vooral een gevolg van verbetering van de winkeloperaties en een focus op multibuy. Dit heeft geresulteerd in een like-for-like omzetgroei (vóór de december lockdown) van 11%. Focus op aantrekkelijkheid van het assortiment (b.v. door meer partijenverkoop) heeft tot een betere rotatie en hogere brutomarge geleid, terwijl de kostenontwikkeling goed onder controle is gehouden.

MINISO

MINISO, de Aziatische design lifestyle winkelformule werd in 2019 in Nederland geïntroduceerd. Als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft de organisatie de ambities voor de uitrol van de winkel op high traffic locaties moeten bijstellen. In plaats van de oorspronkelijk beoogde vijf nieuwe winkels in 2020 zijn er vier geopend.

Michiel Witteveen, CEO Mirage Retail Group: “Ik ben trots op alle medewerkers van Mirage Retail Group en de winkelformules, van het distributiecentrum tot de winkelvloer, het klantcontactcentrum, tot en met het servicekantoor. Samen maken wij ons sterk voor een mooie groep omni-channel winkelformules die relevant zijn voor onze klanten en de komende decennia. Wij onderzoeken momenteel een beursgang, die er voor zal zorgen dat deze mooie winkels een solide toekomst tegemoet gaan. Ik heb er vertrouwen in dat wij dit met zijn allen gaan realiseren.”